Sensori ed interruttori

SAM_3532_0.JPG
SAM_3528.JPG
 
SAM_3530.JPG
SAM_3531.JPG